top of page

See pöörane (investeerimis)aasta

· Investorite arv on 5 aastaga 2 korda kasvanud

· Börsitehingute arv 2020. aastal ajaloo suurim


Järjekordne aasta ja investeerimisaasta on jäänud seljataha. Oli see vast aasta!


Kui märtsis arutati üle maailma, kas peaks turbulentsi rahustamiseks börsidel kauplemise ajutiselt peatama, siis juba paar kuud pärast seda püstitasid paljud maailma suuremad aktsiaindeksid uusi rekordeid. Ja kasv jätkus jõudsalt hiljemgi.


Ka Eesti investeerimismaastikul ja Tallinna börsil oli erakordne aasta.


Üldpilti aitavad hästi ilmestada tehingute arv ja börsil noteeritud väärtpabereid omavate investorite arv. Vaatame esmalt tehingute arvu: Kui 2019. aastal tehti Tallinna börsil kaubeldavate väärtpaberitega tehinguid ca 75 000, siis 2020. aastal tehingute arv viiekordistus ehk tehinguid tehti kokku ca 380 000. Enne seda oli enim tehinguid tehtud aastal 2007, mil tehti ca 140 000 tehingut, seega oli tehinguaktiivsus mis tahes mõõdikute järgi mõõdetuna eelmisel aastal tohutu.Teiseks vaatame, kuidas on muutunud väärtpaberikontode arv, kus peal on vähemalt üks Tallinna börsil kaubeldav väärtpaber. Kui 2015. aastal oli selliseid kontosid ca 20 000, siis 2018. aastaks oli nende kontode hulk kasvanud ca 31 000 peale. 2019. aasta lõpuks sai taolisi kontosid kokku ca 37 000 ja 2020. aasta lõpu seisuga oli neid kontosid kokku juba ca 45 000. Selle trendijoone suund lubab järeldada, et Eesti investorkond on järjest tugevamalt kasvamas. Börsi vaade kohaliku investorkonna kasvamisele ja arenemisele on lihtne: kasv peab olema järjepidev ning toetuma tugevale vundamendile (loe: teadlikkusele), et tagada jätkusuutlikkus. Tehingute käive kasvas 2019. aasta 165 miljoni euro pealt 248 miljonile eurole, mis teeb käibe kasvuks ca 50%. Kõrvutades omavahel tehingute arvu ja käibe kasvu on ilmne, et 2020. aastal oli keskmine tehingumaht väiksem, mis lubab eeldada, et investeerimise juurde on jõudnud palju rohkem väikeinvestoreid. Samuti võib eeldada, et investeerimine on nende investorite jaoks muutunud regulaarsemaks. Siin saadame kindlasti tänusõnad Swedbankile ja LHV Pangale, kelle initsiatiiv pakkuda Tallinna börsi investoritele tasuta aktsiatehinguid on väikeste summadega regulaarse investeerimise toetamiseks väga palju ära teinud.


Ja nüüd veelgi detailsemalt sündmustest, mis börsiaastat iseloomustama jäävad.


Jaanuar – Ühendkuningriigi finantsvahendusettevõtte CP Funding 1 Plc võlakirjad võeti kauplemisele First North turule.


Veebruar – Leedu teraviljatöötleja Baltic Mill võlakirjad võeti kauplemisele First North turule. Baltic Milli võlakirjaemissiooni maht on 3 miljonit eurot. Võlakirja nimiväärtus on 100 eurot ja aastane kupongimäär 4,5%.


Märts – Läti ehitussegude tootja Sakret Holdigs võlakirjad võeti kauplemisele First North turule. Sakret Holdings’i võlakirjaemissiooni suurus on 3,79 miljonit eurot. Võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ning aastane kupongimäär 9%.


Märts – Leedu tervishoiuettevõtte InMedica võlakirjad võeti kauplemisele First North turule. InMedica võlakirjaemissiooni suurus on 3 miljonit eurot. Võlakirja nimiväärtus on 100 eurot ning aastane kupongimäär 5,5%


Aprill – PRFoodsi tagatud võlakirjad noteeriti börsi võlakirjanimekirjas. Enne noteerimist viis PRFoods läbi võlakirjapakkumise, mis koosnes nii suunatud mitteavalikust pakkumisest kui ka avalikust pakkumisest. Võlakirjaemissiooni kogumaht on 10 miljonit eurot. Ühe võlakirja nimiväärtus on 100 eurot ja aastane intressimäär 6,25%.


Aprill – Leedu kütusemüüja Viada LT võlakirjad võeti kauplemisele First North turule. Ettevõtte võlakirjaemissiooni kogumaht on 1,054 miljonit eurot. Võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ja aastane kupongimäär 5%.


Aprill – LHV Groupi töötajate optsiooniprogrammi raames täiendavalt emiteeritud aktsiad võeti kauplemisele börsi põhinimekirjas.


Aprill – Leedu pangandusgrupi Šiaulių Bankas allutatud võlakirjad võeti kauplemisele börsi võlakirjanimekirjas. Šiaulių Bankase võlakirjaemissiooni maht on 20 miljonit eurot. Võlakirja nimiväärtus on 10 000 eurot ja aastane kupongimäär 6,15%.


Mai – Leedu energiaettevõtte Initis Group võlakirjad võeti kauplemisele börsi võlakirjanimekirja. Ignitis Group’i võlakirjaemissiooni kogumaht on 300 miljonit eurot. Aastane kupongimäär on 2%.


August – Läti tarbimiskrediidiettevõtte DelfinGroup võlakirjad võeti kauplemisele First North turule. DelfinGroupi võlakirjaemissiooni kogumaht on 5 miljonit eurot. Võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ja aastane kupongimäär 14%.


September – LHV Groupi allutatud võlakirjad võeti kauplemisele börsi võlakirjanimekirja. Enne noteerimist viis LHV Group läbi avaliku võlakirjapakkumise, millest võttis osa 3069 investorit, kes märkisid võlakirjapakkumise 3,4 korda üle. Võlakirjaemissiooni kogumaht on 35 miljonit eurot. Võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ja aastane kupongimäär 6%.


Oktoober – Leedu energiaettevõtte Ignitis Group aktsiad võeti kauplemisele börsi põhinimekirjas. Noteerimisele eelnes Ignitis Groupi aktsiate esmane avalik pakkumine (IPO), mille käigus kaasas ettevõte 450 miljonit eurot uut kapitali. Ignitis Groupi aktsiapakkumine oli mahult suurim avalik pakkumine Balti riikide ajaloos. Ignitis Groupi aktsiaid märkis lisaks institutsionaalsetele investoritele 6827 jaeinvestorit üle Baltikumi.


Oktoober – Baltic Horizon Fundi täiendavad osakud noteeriti börsi fondinimekirjas. Enne noteerimist viis Baltic Horizon Fund läbi osakute avaliku pakkumise, mille käigus märgiti osakuid 7,2 miljoni euro eest.


November – Coop Panga töötajate optsiooniprogrammi raames täiendavalt emiteeritud aktsiad võeti kauplemisele börsi põhinimekirjas.


November – Nasdaq Balti börsid ja Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank sõlmisid kokkuleppe börsiettevõtete analüüsimise programmi osas, mille eesmärk on toetada väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengut Euroopas. Programmi raames pakutakse investoritele nüüdsest tasuta kolme Balti börsidel kaubeldava ettevõtte – Ekspress Grupp, HansaMatrix ja AUGA group – analüüse.


November – Ekspress Grupi töötajate optsiooniprogrammi raames täiendevalt emiteeritud aktsiad noteeriti börsi põhinimekirjas.


November – Leedu kinnisvarafondi Capitalica Baltic Real Estate Fund I teise võlakirjaemissiooni võlakirjad võeti kauplemisele First North turule. Võlakirjaemissiooni maht on 3 miljonit eurot. Võlakirja nimiväärtus on 100 eurot ja aastane kupongimäär 6,5%.


Detsember – Eesti saunatehnoloogiaettevõtte Saunum Group aktsiad võeti kauplemisele First North turule. Saunum Groupi aktsiate kauplemisele võtmisele eelnes ettevõtte aktsiate avalik pakkumine, mis märgiti enam kui 10 korda üle. Pakkumisest võttis osa üle 1500 investori ning ettevõte kaasas 500 000 eurot uut kapitali.Kommentare


Single post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page