top of page

Riski ei pea kartma. Riski peab mõistma

Investeerimine on panustamine paremale homsele. Et tulevikku ette ei näe, ei ole kunagi võimalik väita, et midagi õnnestub täielikult. Tulevik on alati ebaselge ning see tähendab, et iga ettevõtmine ja iga investeering hõlmab endas riski. Pole olemas riskivaba investeeringut. See on fundamentaalne ja esimene asi, mille investor peab endale selgeks tegema.


Samas – ilma riski võtmata ei ole paremat homset. Elu näitab, et kõik ettevõtmised ei õnnestu; see aga ei tähenda, et ei peaks riski võtma või riski peaks kartma. Riski tuleb mõista ning hinnata oma riskitaluvust. Heaolu kasvu on alati vedanud ettevõtjate uudishimu ja nende tahe teha asju uutmoodi ja paremini. Sellest arengust on võimalik (otse) osa saada kahte moodi: olla ise ettevõtja või olla investor.

Tallinna panoraam, pilt: Gleb Makarov


Esimesed tänapäevases mõistes börsid tekkisid umbes 400 aastat tagasi. Börside tegevust on nende aastasadade jooksul pidevalt reguleeritud, peamiselt just investorite kaitse tagamiseks. Tänapäeval on börs ehk reguleeritud turg kõikjal üle Euroopa Liidu sarnaselt reglementeeritud ja ELi börsidel noteeritud ettevõtted peavad vastama samadele standarditele. Börs ehk reguleeritud turg on aastatega kujunenud koduks pigem suurematele ja stabiilsematele ettevõtetele.


First North on 15 aastat tagasi asutatud Nasdaqi alternatiivturg, mis tegutseb nii Põhjamaades kui Baltikumis. Sarnaseid alternatiivturge, mille roll on võimaldada väiksematel ettevõtetel raha kaasata ja oma kasvuambitsiooni ellu viia, on peaaegu kõigi börside juures. First North on mõeldud varasema faasi ettevõtetele: uutele, väiksematele, kiiremini kasvavatele. Nendele, kelle jaoks börs ehk reguleeritud turg oleks liiga suur samm. Ettevõtted, kella aktsiad on noteeritud börsil või kaubeldavad First Northil, saavad sellises mahus nähtavust ja tuntust, mida mujalt ei saa. Selle eest nõuab börs lihtsalt öeldes vastu vaid ühte: läbipaistvust. Mõned First Northi reeglid on tõepoolest leebemad kui börsi põhiturul, kuid näiteks investorite vaates ülioluline info avalikustamine on standardiseeritud täpselt nagu põhituru ettevõtete puhul ning selle avalikustamise täpsust ning korrektsust jälgib börs pidevalt.


Investoril on mõistagi oluline vahet teha riskil, mis kaasneb investeeringuga väiksemasse ja alustavasse ettevõttesse ja mis kaasneb investeeringuga suuremasse ja stabiilsemasse ettevõttesse. Reeglina on nii, et mida varasema faasi ettevõttega on tegu, seda suurem on sellesse ettevõttesse investeerimise risk. Mündi teine külg on aga tootlus: mida suurem on risk, seda suurem on oodatav tootlus. Ehk siis risk ja oodatav tootlus on võrdelises seoses. Sellest tulenevalt on First Northil kaubeldavad ettevõtted investeerimiseks sobivamad nendele investoritele, kelle riskijulgus ja –isu ning ootus tootlusele on kõrgem.


Börsina on meil loomulikult hea meel, kui kaubeldavatel ettevõtetel läheb hästi ning aktsiate hinnad tõusevad. Samas on börs olemuslikult turg ehk kauplemiskeskkond, mis hindade kujunemises rolli ei mängi. Börsi noteerimiskomisjon hindab ettevõtete taotluse alusel seda, kas ettevõte vastab turule (First Northil ja põhinimekirjas on erinevad nõuded) tulemise tingimustele. Börs ega börsi noteerimiskomisjon ei saa anda ega anna hinnangut ettevõtete ärimudelile. Kaubeldavate väärtpaberite hinnad kujunevad avalikul ja avatud turul tehtavate tehingute tulemusel.

Comments


Single post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page