top of page

Kõik riigiettevõtted börsile!

Eranditult kõigi riigiettevõtete – ka strateegiliselt oluliste – vähemusosaluse börsil noteerimise vastu pole ühtegi argumenti, kirjutab Tallinna ja Balti börside juht Kaarel Ots vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.


Mis paneb majanduse uuesti kasvama? Ma võin öelda, mis seda kindlasti ei tee: maksutõusud, kõrged energiahinnad ja inflatsioon, investeeringute edasilükkamine või nende üldse mitte tegemine, Euroopa poliitilistest initsiatiividest tulenev kasvav bürokraatia ja administratiivne koormus, avaliku sektori liidri roll palgakasvus, ettevõtluse kaootiline toetamine võrreldes teiste riikidega, majanduse pikaajalise strateegia puudumine. Ning kõige selle juures iga hinna eest eelarve tasakaalu poole rühkimine.


Tänaseid eelarvearutelusid jälgides jääb mulje, et valitsus on kaevanud sügava augu ning sellest välja ronimiseks pakutakse publikule vaid ühte lahendust: uute ja kõrgemate maksudega keskklassi elustandardi kallale minek (sest auku kaevati väidetavalt nende labidaga).


Midagi muud – näiteks majanduskasvu eelduseks oleva võimalikult soodsa ja konkurentsivõimelise ettevõtluskeskkonna loomine – pildile ei mahu. Samuti leidub alati kümneid põhjuseid, miks riigireformi läbiviimiseks on just praegu halb aeg.


Äripäev küsis arvamusliidritelt: mis paneks Eesti majanduse uuesti kasvama? Kas järgmise aasta riigieelarve ja riigi eelarvestrateegia toetavad tagasi kasvule pöördumist?


Tunnistan, et olen järgnevat ettepanekut tehes pisut kallutatud huvidega, kuid olen veendunud, et ühiskonnale tervikuna on see oluliselt kasulikum kui näiteks vajalike investeeringute tegemata jätmine või oluliste teenuste kärpimine selle nimel, et rühkida eesrindlikult eelarve tasakaalu poole.Kõik. Eranditeta


Tallinna börsil on praegu noteeritud kahe riigiettevõtte vähemusosalused: Tallinna Sadam ja Enefit Green. Mõlemad on olnud selgelt edulood, viimane oma investorite arvu poolest erakordne isegi kogu maailmas, kusjuures praegu on ettevõttes aktsionäre isegi rohkem kui pärast IPOt. Mõlema ettevõtte puhul kuulub täna Eesti riigile oluliselt suurem osa kui 51%.


Aeg-ajalt räägib mõni minister, et börsile ei saa viia "strateegiliselt olulisi" ettevõtteid. Ma ei ole sellest mõttest kunagi aru saanud, sest kas Tallinna Sadam ja Enefit Green siis seda ei ole?


Seega peaks valitsusel olema selge riigiettevõtete erastamise kava, mis hõlmab eranditult kõiki hetkel riigi ainuomandis olevaid ettevõtteid. Neid on pisut vähem kui 30 ja nad on väärt miljardeid eurosid. Mitte ühegi neist, seal hulgas strateegiliselt olulise, vähemusosaluse börsil noteerimise vastu ei ole ühtegi argumenti.


Kusjuures sel juhul ei erastata ettevõtteid selle klassikalises tähenduses. Päriselt erastamist ehk 100% osaluse müüki ei meenu ühegi ettevõtte puhul peale Eesti Teed ASi.

Kõige selle juures on loomulikult määrava tähtsusega investorite nõudluse olemasolu, kuid ma usun, et paljude puhul on see märkimisväärne.


Puhas võit, vaja vaid noppida


Iga eestlane üksnes võidaks riigiettevõtete (osalisest) börsile viimisest. See võimaldab Eesti elanikel olla riigiga ettevõttes kaasomanik, riigi enamusosaluse säilitamine võib olla paljude vähem riskialdiste inimeste jaoks oluline argument investeerimisotsuse tegemiseks.


Ühest küljest saab inimene panustada riigi ja ettevõtluse arengusse, teisalt teenida otsest tulu vähemalt stabiilse dividendi ja loodetavasti ka vara väärtuse kasvu näol.


Sama oluline on niisuguste "raha oma majandusse" investeerimisvõimaluste loomine ka meie pensionifondidele. Ettevõtte börsil noteerimine on kõige läbipaistvam müügimeetod, kus valitsus saab kujundada osaluste jaotumist ja viia ellu investeeringuid. Samuti kaob riigi ainuomanduses olevate ettevõtete poliitilise mõjutamise küsimus.


Börsil olek tähendab, et ettevõtte juhtimine on läbipaistev ning finantsseis pidevalt analüütikute ja investorite jälgimise all. See loob eeldused parandada juhtimiskvaliteeti ja tulemuslikkust, mis omakorda loob pinnase ettevõtte väärtuse ja seega aktsionäride (osalise börsil noteerimise korral nii riigi kui ka erainvestorite) vara kasvatamiseks.


Lisaks aitab suure ja stabiilse riigiettevõtte osaluse börsile viimine Eestisse tuua rahvusvaheliste investorite tähelepanu ja raha, mis tähendab, et paraneb ka teiste ambitsioonikate kohalike ettevõtete rahastus.


Kõike seda oleme näinud viimase nelja aasta jooksul ka Tallinna Sadama ja Enefit Greeni puhul.


Seega soovin valitsusele rohkem julgust ja pealehakkamist.


Enne kui asuda oma kodanikke vaeseks maksustama, võiks ära korjata mitmed käeulatuses rippuvad viljad.


Comments


Single post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page