top of page

LHV IPO elavdas turgu

Minult küsitakse tihti, kuidas LHV turuletulek Tallinna börsile mõjus: kas LHV noteerimine on turgu elavdanud?

Ei ole küsimustki, et LHV börsiletulek on edulugu. 5000 investorit on Eesti mastaabis suur number. Rohkem investoreid on börsiettevõtetest Eestis ainult Tallink Grupil.

5500 investorit tähendab näiteks meie rahvaarvu arvestades seda, et keskmiselt on LHV osanik iga 236. eestimaalane. Pole paha! Võttes ka arvesse, et meie investeerimiskogemus on veel üpris õhuke (võrreldes näiteks Põhjamaadega), siis võime kasvava investorkonna ja investeerimisteadlikkuse tõusu üle igal juhul uhkust tunda.

Mõju aktsionäridele

Mõtiskledes, kas ja kuidas on LHV börsiletulek Tallinna börsi mõjutanud, siis börsile on mõju olnud selgelt suurepärane. Börsina on meie visioon, et kõik ambitsioonikad ettevõtted oleksid börsil noteeritud ja kõik ambitsioonikad inimesed saaksid Eesti ettevõtetesse avalikul turul investeerida.

Aga see, milline on mõju olnud börsile, ei ole antud juhul üldsegi esmatähtis. Tegelikult on oluline see, milline on olnud börsiletuleku mõju LHV ja nende varasemate, praeguste ja tulevaste aktsionäride jaoks.

LHV Groupi aktsiate avalikul pakkumisel osalenud 5500 inimest olnuksid valmis LHV-le kolm korda enam raha andma, kui ettevõte sel hetkel küsis.

Sellest nähtub, et Eesti inimeste huvi omada ja saada osa tugevate ja ambitsioonikate Eesti ettevõtete kasvust on suur ja ka raha selle huvi rahuldamiseks on olemas. Investorite suur hulk ja investeerimissoov on mõistagi ettevõttele ka tunnustus ja näitab investorite usku, et ettevõte suudab kaasatud rahaga hoolikalt ja nutikalt ringi käia.

Huvi ka pärast IPOt

Ka järelturul kauplemine LHV aktsiatega on olnud aktiivne. Vähem kui kuue kuuga on aktsiatega tehtud üle 3500 tehingu. See näitab, et nende aktsiate õige koht ongi börsil, kus investorid neid soovi korral lihtsalt ja läbipaistvalt osta ja müüa saavad.

Usun, et mitu teist Eesti ettevõtet, kes börsiettevõtte staatusele on mõelnud, saavad LHV loost julgust ja indu juurde. Börs kui tõeliselt läbipaistev ning reguleeritud turg võimaldab kaasata oma ettevõtte arendamiseks raha Eesti inimestelt ja suurendada tuntust. Hästi investeeritud raha võimaldab ettevõttel kasvada ja samal ajal ka investoritel saada osa selle ettevõtte ja laiemalt majanduse arengust.

LHV juhtkond loetud sekundid enne ettevõtte aktsiate esimese kauplemispäeva algust. (Foto: Eiko Lainjärv)

Single post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page