top of page

Börsijuhi 100 päeva ehk riigiettevõtteid oodates

Augustis Tallinna börsi juhtima asudes motiveeris mind eelkõige soov midagi olulist korda saata. Ma ei osanud prognoosida, kas ja kui palju mu tegevus võiks kellelegi huvi pakkuda, kuid juba esimesed nädalad näitasid, et huvi on ootamatult suur: alates minu taustast kuni mulle seatud avalike ootuste ja näpunäidete jagamiseni välja (nt 100 päeva töösse sisseelamiseks).

Viimati mainitud soovitus tundus esialgu humoorikas, kuid andis samas mõista, et börsi käekäik läheb paljudele korda. Miks? Me ju kõik soovime, et Eestis elu edeneks – börs peegeldab seda arengut väga hästi. Börsi areng mitte ainult ei liigu riigi majanduskasvuga samas suunas, vaid on selle üks vedaja – toetab investeeringuid lisarahastusvõimalustega, aitab luua töökohti ja tuua riiki välisinvesteeringuid. Ka kohtumised turuosalistega kinnitasid – ootus Tallinna börsile on suur.

Sel põhjusel otsustasin anda avalikult ülevaate oma senistest tegemistest ja plaanidest. Ma ei jaga konfidentsiaalset infot, kuid midagi sellegipoolest.

Esimese 100 päevaga börsijuhi ametis on mul olnud üle 100 kohtumise – ettevõtjatega (nii praeguste kui ka potentsiaalsete börsiettevõtete juhtidega), poliitikutega, regulaatoritega, finantsnõustajatega, advokaatidega, pankuritega, ajakirjanikega.

Olen kuulanud nende rõõme ja muresid, ettepanekuid ja kriitikat ning tutvustanud oma mõtteid ja visiooni. Need kohtumised on andnud olulist tagasisidet ja peegeldanud mulle seda, kuidas börsi ja ka majandust laiemalt tajutakse. Kõik, kellega olen kohtunud, on olnud minuga sama meelt, et meie riigi väiksusest sõltumata on kohaliku kapitalituru korralik toimimine kohaliku ettevõtluse arengus vajalik.

Näeme, et meid ümbritsev keskkond on muutunud ja välisinvesteeringute osakaal on langenud. Seda enam pean oluliseks keskenduda võimaluste maksimaalsele kasutamisele, küsides pidevalt: kuidas paremini saab?

Majandus ilma toimiva kapitalituruta on nagu jalgratas, millel osa käike ei tööta. Riigi panuse tähtsusest turu arendamisel on palju räägitud. Hea meel on näha, et jää on vaikselt liikuma hakanud: konkreetsed plaanid riigiettevõtete tulemuslikumaks juhtimiseks börsile viimise kaudu on tehtud. Oluline on seda suunda hoida ja plaanid ka kvaliteetselt teoks teha.

Kohtumistel börsiettevõtete juhtidega jäid suurimate kasuteguritena kõlama võimalus kaasata raha ettevõtte arendamiseks ja suurendada tuntust välispartneritega tulemuslikumaks suhtlemiseks. Kõik ettevõtted ei pea muidugi börsil olema. Kuid neile, kellel on ambitsioon midagi suuremat korda saata ja kellele toob kasu suurenenud läbipaistvus ja tähelepanu, on börs kindlasti õige väljund.

Üks kitsaskoht, millele tähelepanu juhiti, on ebapiisavad teadmised finantseerimise võimalustest, seda eriti väikese ja keskmise suurusega ettevõtete puhul. Nendele majanduse veduritele oleme loonud First North alternatiivturu – börsi light-versiooni –, millel on märkimisväärselt madalam sisenemisbarjäär ja mille kaudu on kasulik kaasata kapitali alates mõnest miljonist eurost.

Oleme seda võimalust aktiivselt tutvustama asunud ja jätkame infopäevadega huvilistele kindlasti ka uuel aastal. Meie visioon on, et Tallinna börs on koht, kus on noteeritud kõik ambitsioonikad Eesti ettevõtted ja kus investeerivad kõik ambitsioonikad Eesti inimesed. Teeme selle eesmärgi nimel börsina järjepidevat tööd, võttes suuremat rolli börsi pakutavate võimaluste tutvustamisel.

Single post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page