top of page

„Mida Warren Buffet minu olukorras teeks?“ ehk kuidas võtta eeskuju oma ala parimatelt

Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots luges Äripäeva poolt eesti keelde pandud Guy Spieri raamatut "Väärtusinvestori teejuht" ja sai kinnitust, et hea investor on see, kes lisaks tavatarkusele omab ka moraalset kompassi.


Guy Spieri raamat on haarav lugu raha ja välist tunnustust ülimuslikuks pidava Wall Streeti

hundi küpsemisest meheks. Guy ei ürita teid pimestada teoreetilise intellektuaalse säraga,

vaid räägib haaravate ja eluliste näidete najal, kuidas olla parem investor ja mis palju

olulisem, parem inimene.

Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots


Raamatu sissejuhatuseks räägib Spier põhjaliku loo oma isikuse ja vaadete kujunemisest.

See ei ole lihtsalt faktide loetelu, vaid mõtlemapanev jutustus, mis jõuab välja lihtsa tõeni:

haridus ei võrdu haritusega. Otsapidi on tegu kriitikaga haridussüsteemi pihta, mille kogu aur

läheb säravate mõistuste loomisele, jättes unarusse või suisa tähelepanuta inimese kui

sotsiaalse ja moraalse olendi arendamise.


Spier on ka enda isiklikule teekonnale tagasi vaadates üllatunud, et heast ülikoolist hinnatud

diplomi saanud inimesena ei olnud tal näiteks piisavalt selgroogu ja ausust enese suhtes, et

silmanähtavalt ebaeetiliselt tegutseva tööandja juurest lahkuda. Ainuüksi intellekti, n-ö

tehnilise tarkuse arendamisele ja omandamisele keskendudes jääb alatihti tagaplaanile elu

kui tervik, sealhulgas need lihtsad inimlikud ja tunnetuslikud tõed, mis teevad elu tegelikult

täisvereliseks, autentseks ja produktiivsemaks.


Kõlama jääb küsimus, mis kasu on investorile kõigist tehnilistest teadmistest investeerimise

kohta, suhtarvude täielikust tundmisest, oskusest suurepäraselt rahavoogusid hinnata, kui ta

ei suuda samal ajal hakkama saada oma hirmudega, irratsionaalsusega, ei suuda end

valitseda psühholoogiliselt? Teisisõnu: investor ja inimene peab olema tugev tervikuna, mitte

ainult intellektuaalselt. Esmalt tuleb paika loksutada enda moraalne selgroog ja sisemine

kompass, seejärel osutuvad vajalikuks tehnilisemad teadmised ja arusaamine

investeerimisest.


Kogu läbielatu najal võtab Spier appi meetodi, mida võib nimetada kangelaste

modelleerimiseks, lihtsamalt öeldes ehk jäljendamiseks, imiteerimiseks. Konkreetsete ja

põhjalike investeerimispõhimõtete kohta saab lugeda raamatust, siin toon välja aga hoopis

sellise õppetunni: näiteks õppis Spier Buffettilt, kuidas kujundada oma töökeskkond

selliseks, et see võimalikult vähe segaks töösse süvenemist ja soodustaks päriselt oluliste

asjade ärategemist. Praegusel segajaterohkel ajal on see kahtlemata aina enam hinda

tõusev oskus.


Aga lõpetuseks – ja kõige olulisemaks – jõuab Spier tagasi veendumuseni, et inimene elab

hästi siis, kui ta tegutseb oma sisemisest, mitte välisest punktitabelist lähtudes. Mis see

sisemine punktitabel täpselt on ja millised investeerimistarkused on Guy Spierile edu toonud,

saadki raamatust lugeda.


Comments


Single post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page